Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunal- og velferdsforsking
Vi arbeider med effekter av velferdspolitikk, kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Kulturrikets tilstand 2018

Kulturrikets tilstand 2018

(11.9.2018) Onsdag 24. oktober arrangerer Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge den tiende utgaven av konferansen Kulturrikets tilstand. Årets tema er «Regionalisering av kulturpolitikken». Les mer

Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet

Ny fylkeskommunal musikksatsing i Innlandet

(22.6.2018) På oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner har Telemarksforsking gitt en anbefaling for en felles produksjon- og formidlingsorganisering av musikksatsingen i den nye, sammenslåtte fylkeskommunen Innlandet. Rapporten har fått navnet En høysang for Innlandet og anbefaler en satsing etter modell av Teater Innlandet. Les mer

Ny PhD: Ulikhet blant kunstnere i Norge

Ny PhD: Ulikhet blant kunstnere i Norge

(5.6.2018) Telemarksforsker Mari Torvik Heian disputerer onsdag 6. juni 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Kunstnere i Norge. Ulikhet i inntekt, arbeid og holdninger. Les mer