Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Våre fagområder

Helse- og velferdsforsking
I Fagområdet for Helse- og velferdsforsking bruker vi vår empiriske erfaring og teoretiske kompetanse til å kaste lys over intenderte og uintenderte effekter av dagens velferdspolitikk.
Les mer
Kulturforsking
Telemarksforsking er Norges ledende miljø for forskning på kulturpolitikk og kulturøkonomi.
Les mer
Kommunalforsking
Vi arbeider med kommunestruktur, interkommunalt samarbeid, statlige virkemidler og finansieringsopplegg overfor kommunene, omstillingsarbeid og økonomistyring.
Les mer
Regional utvikling
Våre hovedarbeidsfelt er regionale analyser, nyskaping og innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, samt bærekraftige utviklingsstrategier.
Les mer
Nyttige erfaringer fra nye Sandefjord

Nyttige erfaringer fra nye Sandefjord

(29.8.2017) Sandefjord, Andebu og Stokke slo seg sammen til ny kommunene allerede fra 1.1.2017, og har blitt omtalt som frontløpere i kommunereformen. På oppdrag fra KS har Telemarksforsking i samarbeid med Deloitte gjennomført et prosjekt for å trekke ut erfaringer og lærdom fra denne sammenslåingslåingsprosessen. - Her er det mange erfaringer som vil være til nytte for andre kommuner som nå skal i gang med tilsvarende prosesser. Det sier Bent Aslak Brandtzæg, som har vært prosjektleder for utredningsarbeidet. Les mer

Ny bok om kulturpolitikk

Ny bok om kulturpolitikk

(16.8.2017) Per Mangset og Ole Marius Hylland, begge seniorforskere ved Telemarksforsking, har skrevet en ny bok om kulturpolitikk som bl.a.omtaler temaene; Hvordan har kulturpolitikken utviklet seg, hvordan er den strukturert og organisert, hvordan kan den forstås og analyseres, og hvordan kan norsk kulturpolitikk sammenlignes med andre lands kulturpolitikk? Les mer

To doktorer på én dag!

To doktorer på én dag!

(16.8.2017) På samme dagen i august fikk Ola K. Berge (til venstre) og Bård Kleppe, begge kulturforskere ved Telemarksforsking, godkjent sine doktoravhandlinger. Les mer