Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Regionalpark som utviklingsstrategi

Regionalpark som utviklingsstrategi

En introduksjon


Notatet prøver å komme nærmere en definisjon av regionalparkbegrepet, basert på informasjon om og erfaringer fra ulike regionalparker, både i Norge og Europa for øvrig. Dernest gir det en gjennomgang av landskapskonvensjonen og landskapets betydning som grunnlag for verdiskaping. Til slutt gis en gjennomgang av temaene landskapsressursanalyse, verdiskaping, forankring, mobilisering og deltaking og læring sett i relasjon til regionalparkkonseptet.