NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Senter for natur- og kulturbasert nyskaping - Temaside:

Kurs: Natur- og kulturbasert nyskaping

Vi samarbeider med UMB om å gjennomføre kurset "Natur- og kulturbasert nyskaping" for kommunene Nore- og Uvdal, Sigdal og Rollag. Kurset er en viktig del av Ver-Di-prosjektet.

Institutt for landskapsplanlegging ved UMB gjennomførte høsten 2010 kurset LAA 360/361 "Strategisk landskapsplanlegging".  En av prosjektoppgavene tok utgangspunkt i problemstillinger knyttet til bruk og vern av natur- kultur- og landskapsressurser i en region. Kurset ble gjennomført i samarbeid med kommunene Sigdal, Rollag og Nore-Uvdal i Buskerud fylke, og Interreg-prosjektet "Ver-di".

Studentoppgavene er samlet i en rapport, som er tilgjengelig her.

 

 

Foredrag 2. samling:

Morten Clemetsen: Oversikt over analysetema

Solveig Svardal: Attraktivitet og særpreg

Dirk Kohlmann: Landskap og lokalsamfunn som ressurs for stedsutvikling og næring

Mirjam Engelsjord: Innføring i markedsforståelse og markedsføring for små reiselivsbedrifter

Kristin Helgerud: Hva etterspør de besøkende av opplevelser?

Trygve Øvergård: Nettverk, organisering og samarbeid mellom entreprenører, organisasjoner og grunneiere

Liv Elin Olsen: "Den gylne omvei"

Foredrag 1. samling:

 

Mirjam Engelsjord: Menneskelige ressurser

Solveig Svardal: Det verdiskapande landskapet

Morten Clemetsen: Landskapsressursanalyse

Erling Krogh: Stadkjensle

Even Tråen: Kulturhistorie i regionen

Terje Halland: Vern og næringsutvikling